<<  NEDERLAND    <  ZUID-HOLLAND    HILLEGOM    Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870Catalogus originele Kuyperkaartjes
MEER DAN 1200 KAARTEN - NAAR OFFICIňLE BRONNEN BEWERKT
GEMEENTE - ATLAS VAN NEDERLAND
GETEKEND DOOR J. KUYPER

De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen circa 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie een deel. Het uitgebreide werk bevat meer dan 1200 kaarten van alle toenmalige Nederlandse gemeenten. Deze gedetailleerde kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeentegrenzen met de hand waren ingekleurd. De tekenaar van de kaarten, Jacob Kuyper (1821-1908) was een belangrijke pionier op het gebied van de thematische cartografie en medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Hij stelde in de periode 1857-1880 verschillende atlassen samen. De bekendste atlas was de Gemeente-Atlas van Nederland. De kaarten voor deze atlas tekende Jacob Kuyper in de jaren 1865-1870


Van deze kaart is ook een origineel exemplaar verkrijgbaar

Onderstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie voor perfecte A3 en A4 prints en voor presentaties en publicaties voorbeelden

Bovenstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie voor perfecte A3 en A4 prints en voor presentaties en publicaties voorbeelden

Aanbeveling literatuur: Atlassen, landkaarten, etc.

       


Topografische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1864 Uitgeverij 12 ProvinciŽn geeft voor het eerst in de geschiedenis de 'Topografische en Militaire Kaart (TMK) 1864' uit. Schaal 1:50.000. De atlas met de TMK-kaarten geeft in ruim 400 kaarten een gedetailleerd beeld van Nederland rond het jaar 1864. Het formaat van de atlas is 23 x 32 cm. De atlas bevat een uitgebreid voorwoord, en uiteraard een bladwijzer en plaatsnamenindex. Totaal aantal pagina's: 448. De TMK wordt door velen gezien als een mijlpaal in de Nederlandse cartografie-geschiedenis. De informatie op de TMK-kaarten is onder andere gebaseerd op gedetailleerde kadastrale kaarten met een schaal van slechts 1:2.500. Bovendien zijn de TMK-kaarten in zwart-wit gedrukt. Hierdoor was het nodig een enorme hoeveelheid kaartsymbolen te gebruiken. Dit maakt de cartografische weergave van het terrein, de dorpen en steden en het landgebruik zo compleet en karakteristiek dat je bijna kunt spreken van een 'luchtfoto-opname' van de 19e eeuw. De kaartserie kreeg veel lof door haar fraaie vormgeving, volledigheid en betrouwbaarheid. De TMK is door haar schaal en gedetailleerde weergave bij uitstek de bron van informatie voor de bestudering van het 19-eeuwse, prť-industriŽle Nederlandse landschap, en voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral sinds 1960, toen er meer en meer aandacht kwam voor het milieu en het behoud van oude landschappen en historische plaatsen. U ziet in deze atlas hoe ons land is veranderd in de afgelopen 150 jaar. U reist anderhalve eeuw terug in de tijd, en waant u zich terug in het Nederland van toen. Wie de kaarten uit 1864 ziet, wordt geraakt door de schoonheid van het landschap. Wat opvalt is de ruimte, de beslotenheid van de dorpen en steden, en de natuur die vaak nog vrij spel heeft. Met grote precisie en helderheid hebben de makers van de kaarten ontelbare details met ragfijne lijntjes op papier gekregen. U ziet de kleinste bijzonderheden en ontdekt steeds weer iets nieuws in deze 'mijmeratlas'. Van Vlieland tot Maastricht. Voor nu en voor later. De atlas bevat bovendien een uitgebreide inleiding met vele foto's, een plaatsnamenindex en een handige bladwijzer.

Grote Historische Topografische Atlas - Zuid-Holland 1905 1:25.000 Topografische kaarten die zich laten lezen als een historisch verhaal. In deze atlas zijn zulke topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Zuid-Holland bestrijken. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn 'stille getuigen' van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen. Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap. Over economische motieven om in dat landschap in te grijpen. Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan. Van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt. Deze Grote Historische topografische Atlas van Zuid-Holland is gebaseerd op de rond 1905 via foto-lithografie vervaardigde kaarten van wat toen de Topografische Inrichting heette. Omdat ze in kleur verschenen, waardoor de details beter uitkwamen, werden ze chromo-topografische kaarten genoemd. Wie de kaarten vergelijkt met die van de moderne uitgave van 2004 in de serie ANWB topografische atlas kan heden en verleden prima vergelijken en zien wat gebleven en wat er veranderd is. Het valt dan op hoe leeg Nederland eigenlijk was en hoeveel water er op de kaarten staat. Leuk is dat je b.v. aan de hand van de namen van afzonderlijke boerderijen kunt zien hoever de bebouwing opgerukt is

Topografische atlas van Zuid-Holland schaal 1:25.000 Topografische atlas van de provincie Zuid-Holland op basis van kaarten van de Topografische Dienst Kadaster. De 134 overzichtelijke, gedetailleerde kaarten op schaal 1:25.000, in kleur, dateren uit 2010 en 2011 en zijn uitstekend geschikt voor wandel- en fietstochten. De kaarten worden begeleid door een uitgebreide legenda, die alle gekarteerde objecten verklaart. De bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de coŲrdinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie en de vervaardiging van de topografische kaarten, en vermakelijk zijn enkele geografische feitjes over de provincie Zuid-Holland. Een satellietbeeld van de gehele provincie completeert de atlas.

Topografische dubbelatlas Zuid-Holland Zou u wel eens een tijdreis willen maken tussen het Zuid-Holland van nu en het Zuid-Holland van 1958? Hoe zag uw provincie er toen uit, hoe zag uw dorp of stad er uit? En wat is er allemaal veranderd in die 50 jaar? Met de Topografische Dubbelatlas van Zuid-Holland ziet u het - letterlijk - in ťťn oogopslag. Links Zuid-Holland 1958, rechts Zuid-Holland 2008. Deze Dubbelatlas heeft een heel speciale vorm: er zijn twee atlassen in opgenomen. Aan de linkerkant ziet u Zuid-Holland afgebeeld zoals het was in de tijd van de wederopbouw. Aan de rechterkant ziet u hoe precies hetzelfde stukje Zuid-Holland er uitziet in ons glasvezeltijdperk. Met deze atlas op tafel kijkt u als het ware 50 jaar terug in de tijd. Wie de kaarten uit de periode 1955 - 1965 ziet, wordt geraakt door de schoonheid van het landschap. Wat direct opvalt zijn de verschillen tussen 'toen' en 'nu'. Het enorme verschil in ruimte, de verdwenen beslotenheid van de dorpen en steden, de natuur die in de jaren vijftig vaak nog vrij spel had. Zuid-Holland kende in die dagen nog nauwelijks snelwegen. Geen wonder want Zuid-Holland had in 1958 nog maar 2 miljoen inwoners. Nu zijn dat er ruim 3 miljoen. Het is enorm leuk ťn leerzaam om de kaarten van nu naast die 'van uw jeugd' te zien. Deze Topografische Dubbelatlas telt maar liefst 118 pagina's waarvan 82 kaarten, een voorwoord en een index. De Atlas meet opengeklapt 45 x 31 cm. De schaal is 1:50.000. Van Hillegom tot Goeree-Overflakkee. Voor nu en voor later. Kortom, een kwaliteitsatlas waar u vele uren kijkplezier van zult hebben

Historische Atlas Van Rotterdam Deze atlas in groot formaat biedt een overzicht van de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam aan de hand van allerlei soorten kaart- en beeldmateriaal. Twee medewerkers van het Historisch Museum Rotterdam hebben deze samengesteld en vertellen beknopt en chronologisch de ruimtelijke geschiedenis van deze havenstad vanaf de Middeleeuwen, de koopmansstad in de 17e en 18e eeuw en de uitbreiding van de stad in de richting van de Maas, de aanleg van spoorwegen en Nieuwe Waterweg in de 19e eeuw, de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en tenslotte de nieuwe skyline van Rotterdam. Centraal in deze geschiedenis staan vele - vaak fraaie - historische kaarten, aangevuld met thematische reconstructiekaarten, schilderijen, prenten en foto's in kleur evenals enkele grafieken en tabellen, die vanwege het grote formaat goed uitkomen. De meeste afbeeldingen komen uit de collecties van het Historisch Museum en Gemeentearchief Rotterdam. Een literatuurlijst en illustratieverantwoording besluiten dit mooi verzorgde boe

Historische Atlas Van Den Haag In 35 hoofdstukken brengt de atlas de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag in kaart: van Forum Hadriani tot Internationaal Gerechtshof, van het grafelijk jachthuis en het dorp Die Haghe tot de multiculturele stad van de 21ste eeuw. De atlas toont de bekende en onbekende gezichten van Den Haag. Hofstad, regeringscentrum, mooie stad achter de duinen, stad van recht en vrede. Maar ook Den Haag als oorlogsstad, garnizoensstad, stad van de Atlantikwall; Den Haag als stad van de scherpe ruimtelijk-sociale contrasten: tussen zand en veen, rijk en arm; Den Haag als stad 'achter de tuinen', achter de kassen, stad van de zwarte arbeid; ťn - geheel in de mist van de tijd verdwenen - Den Haag als eerste Hollandse industriestad aan de vooravond van de industriŽle revolutie

De Vyerighe Colom 'De Vyerighe (= vurige) Colom' is een uitgave uit 1660 door Jacob Aertsz. Colom. Hierin staan 47 getedailleerde kaarten van de toenmalige 17 Nederlandse ProvinciŽn. 'De Vyerighe Colom' verscheen voor het eerst in het jaar 1635 in Amsterdam. Van de oorspronkelijke atlas zijn nog slechts weinige exemplaren voor iedereen toegankelijk. De heruitgave door uitgeverij 12 ProvinciŽn maakt het mogelijk dat velen 'in druk' kennis kunnen nemen van de atlas, die door de gedetailleerde kaarten een goed cartografisch beeld geven van de Nederlanden in de 17e eeuw.


<<  HOME - START