<<  NEDERLAND    <  ZEELAND    DRIEWEGEN    Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870Catalogus originele Kuyperkaartjes
MEER DAN 1200 KAARTEN - NAAR OFFICIňLE BRONNEN BEWERKT
GEMEENTE - ATLAS VAN NEDERLAND
GETEKEND DOOR J. KUYPER

De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen circa 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie een deel. Het uitgebreide werk bevat meer dan 1200 kaarten van alle toenmalige Nederlandse gemeenten. Deze gedetailleerde kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeentegrenzen met de hand waren ingekleurd. De tekenaar van de kaarten, Jacob Kuyper (1821-1908) was een belangrijke pionier op het gebied van de thematische cartografie en medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Hij stelde in de periode 1857-1880 verschillende atlassen samen. De bekendste atlas was de Gemeente-Atlas van Nederland. De kaarten voor deze atlas tekende Jacob Kuyper in de jaren 1865-1870


Van deze kaart is ook een origineel exemplaar verkrijgbaar

Onderstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie voor perfecte A3 en A4 prints en voor presentaties en publicaties voorbeelden

Bovenstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie voor perfecte A3 en A4 prints en voor presentaties en publicaties voorbeelden

Aanbeveling literatuur: Atlassen, landkaarten, etc.

       


Grote Historische Topografische Atlas Zeeland Deze Grote Historische topografische Atlas van Zeeland is gebaseerd op de rond 1905 via foto-lithografie vervaardigde kaarten van wat toen de Topografische Inrichting heette. Omdat ze in kleur verschenen, waardoor de details beter uitkwamen, werden ze chromo-topografische kaarten genoemd. Wie de kaarten vergelijkt met die van de moderne uitgave van 2004 in de serie ANWB topografische atlas* kan heden en verleden prima vergelijken en zien wat gebleven en wat er veranderd is. De atlas geeft dan ook in de letterlijke zin een beeld van Zeeland begin twintigste eeuw, waarbij militaire objecten verdoezeld zijn. Voorin staan enkele inleidende artikelen. Een bijzondere uitgave waaraan alleen een register ontbreekt

Topografische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1864 Uitgeverij 12 ProvinciŽn geeft voor het eerst in de geschiedenis de 'Topografische en Militaire Kaart (TMK) 1864' uit. Schaal 1:50.000. De atlas met de TMK-kaarten geeft in ruim 400 kaarten een gedetailleerd beeld van Nederland rond het jaar 1864. Het formaat van de atlas is 23 x 32 cm. De atlas bevat een uitgebreid voorwoord, en uiteraard een bladwijzer en plaatsnamenindex. Totaal aantal pagina's: 448. De TMK wordt door velen gezien als een mijlpaal in de Nederlandse cartografie-geschiedenis. De informatie op de TMK-kaarten is onder andere gebaseerd op gedetailleerde kadastrale kaarten met een schaal van slechts 1:2.500. Bovendien zijn de TMK-kaarten in zwart-wit gedrukt. Hierdoor was het nodig een enorme hoeveelheid kaartsymbolen te gebruiken. Dit maakt de cartografische weergave van het terrein, de dorpen en steden en het landgebruik zo compleet en karakteristiek dat je bijna kunt spreken van een 'luchtfoto-opname' van de 19e eeuw. De kaartserie kreeg veel lof door haar fraaie vormgeving, volledigheid en betrouwbaarheid. De TMK is door haar schaal en gedetailleerde weergave bij uitstek de bron van informatie voor de bestudering van het 19-eeuwse, prť-industriŽle Nederlandse landschap, en voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral sinds 1960, toen er meer en meer aandacht kwam voor het milieu en het behoud van oude landschappen en historische plaatsen. U ziet in deze atlas hoe ons land is veranderd in de afgelopen 150 jaar. U reist anderhalve eeuw terug in de tijd, en waant u zich terug in het Nederland van toen. Wie de kaarten uit 1864 ziet, wordt geraakt door de schoonheid van het landschap. Wat opvalt is de ruimte, de beslotenheid van de dorpen en steden, en de natuur die vaak nog vrij spel heeft. Met grote precisie en helderheid hebben de makers van de kaarten ontelbare details met ragfijne lijntjes op papier gekregen. U ziet de kleinste bijzonderheden en ontdekt steeds weer iets nieuws in deze 'mijmeratlas'. Van Vlieland tot Maastricht. Voor nu en voor later. De atlas bevat bovendien een uitgebreide inleiding met vele foto's, een plaatsnamenindex en een handige bladwijzer.

Topografische atlas Zeeland schaal 1:25.000 De Atlas geeft u een up-to-date beeld van onze gehele provincie. Landschappen komen tot leven.De schaal is slechts 1:25.000 (1 cm = 250 meter). Die schaal is zo duidelijk dat landschappen tot leven komen. Want u ziet in deze Atlas alle vrijstaande woningen staan, ieder huizenblok, het grondgebruik, enzovoort. Zelfs de kleinste weggetjes en slootjes zijn in deze Atlas zichtbaar. Praktisch en sterk. De Atlas telt maar liefst 120 topografische kaarten. De kaarten zijn gemaakt door de Topografische Dienst / Kadaster, en dus spat zuiver en in full-colour. Nergens anders zo'n atlas. Er is geen enkele andere atlas te vinden die de allernieuwste kaarten bevat, en al helemaal niet voor zo'n prijs. Kortom, dit is een voordelige kwaliteitsatlas die u vaak gebruikt, en waar u ook nog eens vele uren kijkplezier van zult hebben. Kilometerraaipalen, grondduikers en ravelijnen. De uitvoerige legenda legt uit wat die symbolen allemaal betekenen. Zo wordt het mogelijk om waterwegen, voetpaden en landmarks in de kaart eenvoudig te herkennen

Topografische Dubbelatlas Zeeland De DubbelAtlas van de provincie Zeeland combineert topografische kaarten daterend van 1955 tot 1965 met recente topografische kaarten, daterend van 2004 tot 2009. Deze kaarten zijn vervaardigd door de Topografische Dienst Kadaster. De kaartencombinatie levert een unieke atlas op, die door de praktische indeling (oude kaart op de linkerpagina en recente kaart op de rechterpagina) een indruk geeft van de veranderingen in het landschap in de afgelopen halve eeuw. De 32 gecombineerde kaarten zijn overzichtelijk en gedetailleerd; door de schaal 1:50.000 zijn de recente kaarten tevens geschikt voor fietstochten en langeafstand wandeltochten. Een uitgebreide legenda verklaart alle gekarteerde objecten op zowel de oude als de recente kaarten. De bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de coordinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie en de veranderingen in het landschap, met nadruk op de jaren '50 en '60.

Historische atlas van Walcheren Na de 'Landschapsatlas van Walcheren' (2009) is er nu ook deze historische atlas onder redactie van vijf historici en archivarissen. De 35 chronologische hoofdstukken beslaan elk twee pagina's en zijn aangevuld met bij de tekst passende kaarten, voorzien van toelichting. De oorsprong van het Walcherse landschap moet vooral in de derde tot en met de zesde eeuw worden gezocht in de uit zand en klei opgebouwde kreekruggen met daartussen uit klei-op-veen bestaande poelgebieden. In de loop van de eeuwen waren verschillende gebeurtenissen van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling van het landschap. Oorlogshandelingen, de bouw van buitenhuizen, overstromingen, toerisme, akkerbouw en veeteelt, economische ontwikkeling en herverkaveling drukten alle op eigen wijze een stempel op de cartografische verandering van het eiland. Bevat veel tekeningen en kaarten, waaronder zeekaarten die zelden elders werden gebruikt. Dit is een mooi verzamelwerk

De oude kaarten van Zeeland Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie. Meer dan van enig ander gewest, is de kaart van Zeeland er een van vele en ingrijpende veranderingen. Veel historie is uit het landschap van vandaag verdwenen. Maar gelukkig hebben we de oude kaarten nog. Vaak prachtige staaltjes van vakmanschap van landmeters en kaartmakers, maar bovenal heel informatief. Ze getuigen van de intensieve omgang met het water, ze tonen en verklaren de lijnen die in stad en dorp werden getrokken en ze brengen ons op het spoor van alles wat eigen is aan het Zeeuwse landschap: burgen en forten, boerderijen en buitenplaatsen, maar ook een vergeten rond vliegveldje en een verdwenen sluis. In dit boek brengen 48 oude kaarten Ė waarvan de meeste in kleur Ė en begeleidende teksten het landschap van toen dichtbij de kijker van nu

Zeeuwse kaarten voor de VOC Het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw. Als wereldwijd opererende handelsmaatschappij met een zeewaardige vloot had de Verenigde Oost-Indische Compagnie een eigen cartografische dienst. Behalve in Amsterdam en Batavia werden ook in Middelburg zeekaarten voor de VOC vervaardigd. De auteur, maritiem historicus, brengt deze kaartproductie in beeld, in het bijzonder door de familie Roggeveen (waartoe Jacob Roggeveen behoorde, de ontdekker van Paaseiland) die een echt familiebedrijf voerden, en van hun opvolger Abraham Anias, die eveneens examinator was van stuurlieden van de VOC. Allereerst gaat hij in op de VOC in het algemeen, navigatie en het gebruik en vervaardigen van kaarten. Dan op de Zeeuwse kaartmakerij zelf met tot slot de cartografie van de Westerschelde en enkele scheepsrampen met Oostindievaarders die daar plaatsvonden. Dit alles aan de hand van uitvoerig beeldmateriaal in kleur en zwart-wit. Voor een redelijk breed publiek dat belang stelt in historische zeevaart, cartografie en de VOC.


<<  HOME - START