Historische kaart gemeente WoudenbergKlik op de plattegrond voor vergroting

Woudenberg

OfficiŽle website gemeente WoudenbergAanbeveling literatuur: Atlassen, landkaarten, etc.


Grote Historische Topografische Atlas Utrecht 1905 1:25.000 Topografische kaarten die zich laten lezen als een historisch verhaal. Voor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig geÔnteresseerden en historici, vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongeŽvenaarde bron van informatie. In deze atlas zijn zulke topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Utrecht bestrijken. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn 'stille getuigen' van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen. Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap. Over economische motieven om in dat landschap in te grijpen. Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan. Over ruilverkaveling, ontginning en bebossing. Van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt. De auteurs die de inleidende teksten bij de reeks historische atlassen geschreven hebben, helpen de liefhebber op deskundige wijze op weg door een eeuw van verandering. Van heden naar verleden en terug

Topografische Atlas Utrecht schaal 1:25.000 Topografische Utrecht in de schaal 1:25.000. De atlas telt maar liefst 100 kaarten van 22 x 32 cm elk. De kaarten zijn gemaakt door de bekende Topografische Dienst / Kadaster en dus van topkwaliteit en natuurlijk in full-colour. Het boek is gedrukt op zwaar papier en gebonden. Zo komt het materiaal volop tot z'n recht. In deze uitgave zijn alle zeer recente kaarten (uit 2014) opgenomen. De atlas bevat ook een voorwoord, een index en twee bladwijzers

Topografische DubbelAtlas Utrecht 1959-2009 De DubbelAtlas van de provincie Utrecht combineert topografische kaarten daterend van 1955 tot 1965 met recentere topografische kaarten, daterend van 2004 tot 2009. Deze kaarten zijn vervaardigd door de Topografische Dienst Kadaster. De kaartencombinatie levert een unieke atlas op, die door de praktische indeling (oude kaart op linkerpagina en recente kaart op rechterpagina) een indruk geeft van de veranderingen in het landschap in de afgelopen halve eeuw. De 32 gecombineerde kaarten zijn overzichtelijk en gedetailleerd; door de schaal 1:50.000 zijn de recente kaarten tevens geschikt voor fietstochten en langeafstand wandeltochten. Een uitgebreide legenda verklaart alle objecten op zowel de oude als de recente kaarten. Bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de coordinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie, de vervaardiging van de topografische kaarten en de veranderingen in het landschap, met nadruk op de jaren '50 en '60

157X Utrecht van Abcoude tot Zijderveld Het provincieboek over Utrecht is de vijfde in een serie over de Nederlandse provincies. Eerder verschenen al 419xFriesland, 326xNoord-Holland, 218xOverijssel en 47xFlevoland. In de teksten staat de vraag centraal: hoe was het vroeger en hoe is het nu? Dat levert prachtige dorps- en stadsportretten op, vol wetenswaardigheden over Nederlands kleinste provincie, die desondanks zo"n 1,17 miljoen inwoners telt. In de vorm van een praatje bij een plaatje is dit foto- en leesboek over de provincie Utrecht uitgebracht. Meer dan 150 Utrechtse buurschappen, dorpen en steden worden beschreven. Dit is gebeurd in alfabetische volgorde van 29 (voormalige) Utrechtse gemeenten van Abcoude tot Zeist. Na een provinciekaart volgen de gemeenten, steeds voorafgegaan door een locatiekaart met daarin de besproken plaatsen. Van elk dorp en stad wordt in kort bestek een (historisch-)geografische schets gegeven met vervolgens de belangrijkste bezienswaardigheden. Twee of meer kleurenfoto's van elke plaats geven een nadere indruk van de nederzettingen met - soms fraaie - namen als Gieltjesdorp (Breukelen), Op Buuren (Maarssen), Asschat en Jannendorp (beide te Leusden). Een plaatsnamenindex besluit deze uitgave

Historische Atlas van de stad Utrecht Kaarten, foto's en tekeningen laten zien hoe Utrecht van een Romeins fort uitgroeide tot het kerkelijke en bestuurlijke centrum in de Middeleeuwen en tot de vierde stad van Nederland die Utrecht vandaag is. De ruimtelijke ontwikkeling van de stad wordt stap voor stap in beeld gebracht en toegelicht. Elk hoofdstuk behandelt een bepaald thema. De lezer krijgt aan de hand van het overvloedige illustratiemateriaal een compleet beeld van het ontstaan en de groei van deze stad met haar indrukwekkende geschiedenis. Utrecht was tot in de zestiende eeuw de grootste stad van Nederland, waarna zij werd voorbijgestreefd door Amsterdam. Dit boek in groot formaat geeft een overzicht van de kartografische en ruimtelijke ontwikkeling van de stad Utrecht vanaf de Romeinse tijd tot heden, met de ontwikkeling van de stadswijk Leidsche Rijn. In 35 hoofdstukken worden alle typerende perioden en onderdelen van de stad en haar omgeving in beeld gebracht. Daarbij spelen kaarten de hoofdrol, zowel historische als thematische, die in kleur zijn afgebeeld en worden aangevuld met foto's en bondige, terzake kundige teksten. Naast overzichtskaarten worden ook bijzondere thema's en stadsdelen in kaart gebracht, zoals de invloed van de kerk en universiteit, de grachten en werven, zeventiende-eeuwse uitbreidingsplannen, het Domplein, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, bolwerken en plantsoenen, kanalen, het spoor, de Uithof, Hoog-Catharijne enzovoort. Een literatuurlijst en illustratieverantwoording (de meeste zijn afkomstig van het Utrechts Archief) voltooien dit fraaie boek met als toegift historische kaarten op de voor- en achterflap