<<  NEDERLAND    <  UTRECHT    ABCOUDE    Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870Catalogus originele Kuyperkaartjes
MEER DAN 1200 KAARTEN - NAAR OFFICIňLE BRONNEN BEWERKT
GEMEENTE - ATLAS VAN NEDERLAND
GETEKEND DOOR J. KUYPER

De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen circa 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie een deel. Het uitgebreide werk bevat meer dan 1200 kaarten van alle toenmalige Nederlandse gemeenten. Deze gedetailleerde kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeentegrenzen met de hand waren ingekleurd. De tekenaar van de kaarten, Jacob Kuyper (1821-1908) was een belangrijke pionier op het gebied van de thematische cartografie en medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Hij stelde in de periode 1857-1880 verschillende atlassen samen. De bekendste atlas was de Gemeente-Atlas van Nederland. De kaarten voor deze atlas tekende Jacob Kuyper in de jaren 1865-1870


Van deze kaart is ook een origineel exemplaar verkrijgbaar

Onderstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie voor perfecte A3 en A4 prints en voor presentaties en publicaties voorbeelden

Bovenstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie voor perfecte A3 en A4 prints en voor presentaties en publicaties voorbeelden

Aanbeveling literatuur: Atlassen, landkaarten, etc.

       


Topografische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1864 Uitgeverij 12 ProvinciŽn geeft voor het eerst in de geschiedenis de 'Topografische en Militaire Kaart (TMK) 1864' uit. Schaal 1:50.000. De atlas met de TMK-kaarten geeft in ruim 400 kaarten een gedetailleerd beeld van Nederland rond het jaar 1864. Het formaat van de atlas is 23 x 32 cm. De atlas bevat een uitgebreid voorwoord, en uiteraard een bladwijzer en plaatsnamenindex. Totaal aantal pagina's: 448. De TMK wordt door velen gezien als een mijlpaal in de Nederlandse cartografie-geschiedenis. De informatie op de TMK-kaarten is onder andere gebaseerd op gedetailleerde kadastrale kaarten met een schaal van slechts 1:2.500. Bovendien zijn de TMK-kaarten in zwart-wit gedrukt. Hierdoor was het nodig een enorme hoeveelheid kaartsymbolen te gebruiken. Dit maakt de cartografische weergave van het terrein, de dorpen en steden en het landgebruik zo compleet en karakteristiek dat je bijna kunt spreken van een 'luchtfoto-opname' van de 19e eeuw. De kaartserie kreeg veel lof door haar fraaie vormgeving, volledigheid en betrouwbaarheid. De TMK is door haar schaal en gedetailleerde weergave bij uitstek de bron van informatie voor de bestudering van het 19-eeuwse, prť-industriŽle Nederlandse landschap, en voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral sinds 1960, toen er meer en meer aandacht kwam voor het milieu en het behoud van oude landschappen en historische plaatsen. U ziet in deze atlas hoe ons land is veranderd in de afgelopen 150 jaar. U reist anderhalve eeuw terug in de tijd, en waant u zich terug in het Nederland van toen. Wie de kaarten uit 1864 ziet, wordt geraakt door de schoonheid van het landschap. Wat opvalt is de ruimte, de beslotenheid van de dorpen en steden, en de natuur die vaak nog vrij spel heeft. Met grote precisie en helderheid hebben de makers van de kaarten ontelbare details met ragfijne lijntjes op papier gekregen. U ziet de kleinste bijzonderheden en ontdekt steeds weer iets nieuws in deze 'mijmeratlas'. Van Vlieland tot Maastricht. Voor nu en voor later. De atlas bevat bovendien een uitgebreide inleiding met vele foto's, een plaatsnamenindex en een handige bladwijzer.

Grote Historische Topografische Atlas Utrecht 1905 1:25.000 Topografische kaarten die zich laten lezen als een historisch verhaal. Voor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig geÔnteresseerden en historici, vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongeŽvenaarde bron van informatie. In deze atlas zijn zulke topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Utrecht bestrijken. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn 'stille getuigen' van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen. Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap. Over economische motieven om in dat landschap in te grijpen. Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan. Over ruilverkaveling, ontginning en bebossing. Van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt. De auteurs die de inleidende teksten bij de reeks historische atlassen geschreven hebben, helpen de liefhebber op deskundige wijze op weg door een eeuw van verandering. Van heden naar verleden en terug

Topografische Atlas Utrecht schaal 1:25.000 Topografische Utrecht in de schaal 1:25.000. De atlas telt maar liefst 100 kaarten van 22 x 32 cm elk. De kaarten zijn gemaakt door de bekende Topografische Dienst / Kadaster en dus van topkwaliteit en natuurlijk in full-colour. Het boek is gedrukt op zwaar papier en gebonden. Zo komt het materiaal volop tot z'n recht. In deze uitgave zijn alle zeer recente kaarten (uit 2014) opgenomen. De atlas bevat ook een voorwoord, een index en twee bladwijzers

Topografische DubbelAtlas Utrecht 1959-2009 De DubbelAtlas van de provincie Utrecht combineert topografische kaarten daterend van 1955 tot 1965 met recentere topografische kaarten, daterend van 2004 tot 2009. Deze kaarten zijn vervaardigd door de Topografische Dienst Kadaster. De kaartencombinatie levert een unieke atlas op, die door de praktische indeling (oude kaart op linkerpagina en recente kaart op rechterpagina) een indruk geeft van de veranderingen in het landschap in de afgelopen halve eeuw. De 32 gecombineerde kaarten zijn overzichtelijk en gedetailleerd; door de schaal 1:50.000 zijn de recente kaarten tevens geschikt voor fietstochten en langeafstand wandeltochten. Een uitgebreide legenda verklaart alle objecten op zowel de oude als de recente kaarten. Bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de coordinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie, de vervaardiging van de topografische kaarten en de veranderingen in het landschap, met nadruk op de jaren '50 en '60

157X Utrecht van Abcoude tot Zijderveld Het provincieboek over Utrecht is de vijfde in een serie over de Nederlandse provincies. Eerder verschenen al 419xFriesland, 326xNoord-Holland, 218xOverijssel en 47xFlevoland. In de teksten staat de vraag centraal: hoe was het vroeger en hoe is het nu? Dat levert prachtige dorps- en stadsportretten op, vol wetenswaardigheden over Nederlands kleinste provincie, die desondanks zo"n 1,17 miljoen inwoners telt. In de vorm van een praatje bij een plaatje is dit foto- en leesboek over de provincie Utrecht uitgebracht. Meer dan 150 Utrechtse buurschappen, dorpen en steden worden beschreven. Dit is gebeurd in alfabetische volgorde van 29 (voormalige) Utrechtse gemeenten van Abcoude tot Zeist. Na een provinciekaart volgen de gemeenten, steeds voorafgegaan door een locatiekaart met daarin de besproken plaatsen. Van elk dorp en stad wordt in kort bestek een (historisch-)geografische schets gegeven met vervolgens de belangrijkste bezienswaardigheden. Twee of meer kleurenfoto's van elke plaats geven een nadere indruk van de nederzettingen met - soms fraaie - namen als Gieltjesdorp (Breukelen), Op Buuren (Maarssen), Asschat en Jannendorp (beide te Leusden). Een plaatsnamenindex besluit deze uitgave

Historische Atlas van de stad Utrecht Kaarten, foto's en tekeningen laten zien hoe Utrecht van een Romeins fort uitgroeide tot het kerkelijke en bestuurlijke centrum in de Middeleeuwen en tot de vierde stad van Nederland die Utrecht vandaag is. De ruimtelijke ontwikkeling van de stad wordt stap voor stap in beeld gebracht en toegelicht. Elk hoofdstuk behandelt een bepaald thema. De lezer krijgt aan de hand van het overvloedige illustratiemateriaal een compleet beeld van het ontstaan en de groei van deze stad met haar indrukwekkende geschiedenis. Utrecht was tot in de zestiende eeuw de grootste stad van Nederland, waarna zij werd voorbijgestreefd door Amsterdam. Dit boek in groot formaat geeft een overzicht van de kartografische en ruimtelijke ontwikkeling van de stad Utrecht vanaf de Romeinse tijd tot heden, met de ontwikkeling van de stadswijk Leidsche Rijn. In 35 hoofdstukken worden alle typerende perioden en onderdelen van de stad en haar omgeving in beeld gebracht. Daarbij spelen kaarten de hoofdrol, zowel historische als thematische, die in kleur zijn afgebeeld en worden aangevuld met foto's en bondige, terzake kundige teksten. Naast overzichtskaarten worden ook bijzondere thema's en stadsdelen in kaart gebracht, zoals de invloed van de kerk en universiteit, de grachten en werven, zeventiende-eeuwse uitbreidingsplannen, het Domplein, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, bolwerken en plantsoenen, kanalen, het spoor, de Uithof, Hoog-Catharijne enzovoort. Een literatuurlijst en illustratieverantwoording (de meeste zijn afkomstig van het Utrechts Archief) voltooien dit fraaie boek met als toegift historische kaarten op de voor- en achterflap


<<  HOME - START