Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
GEMEENTE-ATLAS  VAN  NEDERLAND 
1210 KAARTEN    -    NAAR OFFICIňLE BRONNEN ONTWORPEN DOOR J.KUYPER  

CATALOGUS ORIGINELE KUYPERKAARTEN Nog op zoek naar een origineel en waardevol cadeau?
Naast de digitale reproducties zijn er ook Originele Kuyperkaartjes beschikbaar. Voor een zeer redelijke prijs kunt u eigenaar worden van een oorspronkelijke 19e eeuwse litho met oudtijds handgepenseelde grenzen. De hoge mate van detail en grote schaal maken van deze kaartjes cq plattegronden een geliefd historisch object en de kaarten worden veel verzameld en cadeau gegeven. Check regelmatig de actuele catalogus Levertijd 1 tot 2 werkdagen Laatste aanvulling 11-6-2024


Jacob Kuyper

De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen tussen 1865 en 1869 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie een deel. De atlas bevat de kaarten van alle Nederlandse gemeenten. De kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeentegrenzen oudtijds met de hand zijn ingekleurd. De tekenaar van de kaarten, Jacob Kuyper (1821-1908) was een belangrijke pionier op het gebied van de thematische kartografie en medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Hij stelde in de periode 1857-1880 verschillende atlassen samen. De bekendste atlas was deze Gemeente-Atlas van Nederland. De kaarten voor de atlas tekende Kuyper in de jaren 1865-1870

De kaarten zijn ook digitaal verkrijgbaar in JPG en PDF formaat met hoge resolutie, geschikt voor perfecte A3 / A4 afdrukken en voor professionele presentaties en publicaties voorbeelden

[..]Gemeente-Atlas van Nederland. Naar officiŽle bronnen ontworpen door J. Kuyper. Van iedere burgelijke gemeente van ons Vaderland is eene afzonderlijke kaart vervaardigd, ter grootte van 7Ĺ op 14 Ned. duim binnenrands. Elke gemeente is zoo uitvoerig behandeld, dat niet alleen Zee, Rivier- en Polderdijken, de Kunst- en gewone Wegen, de Voetpaden, de Rivieren, Beken, Vaarten, Weteringen en Kanalen daarop plaats hebben kunnen vinden, maar tevens zooveel mogelijk de Kerkgebouwen, Buitenverblijven en andere belangrijke gebouwen, benevens de Bosschen, Plassen, Heuvels, de betrekkelijke hoogte en laagte van vele punten boven of beneden A. P. enz, alsmede de grootte en de bevolking der Gemeente. Van iedere Provincie is bij dezen Atlas tevens een overzigtskaartje gevoegd, waarop de betrekkelijke ligging der gemeente is aangewezen, en bij het geheel een overzigtskaart van het geheele Rijk is toegevoegd. Deze Atlas, waarvan alle Kaarten ontworpen en geteekend zijn door den Heer J. Kuijper is thans compleet in 1205 Kaarten, gerangschikt in elf deelen, en voorzien van de noodige registers, die hem practisch bruikbaar maken. Het ontwerpen van dezen omvangrijken arbeit is uitgevoerd door den Heer J. Kuyper, door of onder wiens persoonlijk toezigt het teekenen heeft plaats gevonden. Deze, op het gebied van aardrijkskunde en cartographie gunstig bekende naam, moge ten waarborg strekken voor de naauwkeurigheid en de zorg, welke besteed zijn aan de uitvoering van dezen atlas, die bestemd is de bekendheid met het Vaderland in huisgezinnen en scholen te doen doordringen[..]

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg


Naamlijst der dorpen, buurtschappen en gehuchten, Volkstelling 1859
Index alfabetisch, met thumbnails     
Op de site van Kees Floor is veel achtergrond informatie over de Kuyperkaartjes te vinden     
Nederland in vroeger tijd. Eind negentiende eeuw 
GemHis. Historische Gemeenten & Steden, Dorpen, Buurtschappen en Gehuchten 1859

contact R.J.C. Kuijsten:    atlas1868.nl . - Ongevraagd overnemen en herpubliceren van afbeeldingen van deze site in originele of aangepaste vorm is niet toegestaan. Heeft u een locale, regionale website dan kunt u indien gewenst meerdere links naar de subpagina's maken. Een bronvermelding naar www.atlas1868.nl wordt op prijs gesteld. Het is ook mogelijk om digitale kaarten te bestellen met hoge resolutie voor professioneel gebruik. Presentaties, educatieve projecten, publicaties etc. Voorbeelden, Bestelformulier