<<  NEDERLAND    <  FRIESLAND    AENGWIRDEN    Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870   Luchtfoto  Vergelijk toen met nu

Niet zoeken, maar gevonden worden!
Plaats nu je CV bij NationaleVacaturebank.nl

Voor de originele krant van uw geboorte- of huwelijksdag
Kent u ze nog? De Lach, Wereldkroniek, de Spiegel? Klik hier!
Geef moeder het allermooiste cadeau
Een Libelle of Margriet uit haar eerste levensjaar!


Adverteren bij Daisycon
Bedieningspaneel: + en - voor in- en uitzoomen. Vlieg over de omgeving m.b.v. de pijlsymbolen
Adverteren bij Daisycon


Oude topografische kaarten anno 1905 (Schaal 1:25.000) die zich laten lezen als een historisch verhaal. Voor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig ge´nteresseerden en historici, archeologen en bodemonderzoekers, vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongeŰvenaarde bron van informatie. In deze atlas zijn zulke topografische kaarten verzameld die de gehele provincie bestrijken. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn 'stille getuigen' van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen. Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap; Over economische motieven om in dat landschap in te grijpen; Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan; Over ruilverkaveling, ontginning en bebossing; Over de ontwikkeling van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt. Meer info: Grote Historische Topografische Atlas Friesland   :  Set alle provincies (1904 Pagina's, hardcover)
Vergelijk heden en verleden en zie hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet
Meest recente editie Topografische Dienst Kadaster (Schaal 1:25.000) de recentste edities van de kaarten van de Topografische Dienst Kadaster. In deze topografische atlas staan de recentste edities van de kaarten 1:25.000 van de Topografische Dienst Kadaster. Deze topografische kaarten geven een nauwkeurig beeld van de werkelijkheid - het bladeren door de atlas is dan ook een ontdekkingstocht door uw provincie. Vrijwel alle landschappen, wegen grenzen, gebouwen en objecten van uw provincie zijn in deze atlas opgenomen. Al deze elementen staan in de legenda. Maar wat is bijvoorbeeld een kilometerraaibord? En hoe ziet een grondduiker eruit? Het antwoord vindt u in een uitvoerige verklaring met foto die bij elke element uit de legenda staat. Verder staan in de atlas een plaatsnamenregister en onderwerpen als: hoe wordt een topografische kaart gemaakt, hoe maak ik gebruik van de kaart en hoe werkt GPS? meer info: Topografische atlas Friesland